Průkazy VMP

Nabízíme možnost absolvování kurzů pro získání kapitánských průkazů. V souladu se zákoníkem ČR platí od dubna 2015 nové podmínky pro rekreační plavbu na území ČR (viz. nová legislativa ČR), které se týkají také dokladů potřebných k plavbě. Na kurzech se dozvíte vše potřebné z teorie a seznámíte se s ovládáním lodě v praxi. Kurzy je možné navolit pro motorové lodě, vodní skútry i plachetnice. Kurzy probíhají v Praze.
Podrobné informace na praha@marine.cz.

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.

S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.

S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Podmínky, které musí žadatel splnit:

Kategorie M20, M, S20, S:
▪ věk nejméně 16 let,
▪ úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
▪ úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:
▪ věk nejméně 20 let,
▪ vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
▪ úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

Pro aktuální termíny a ceny kurzů nás kontaktujte na praha@marine.cz.

Kompletní informace k dokladům potřebných k plavbě si přečtěte na stránkách Státní plavební správy.