Zjednodušený postup přihlašování CBS a Harbeck vleků

Od loňského roku je v České republice zavedeno jednodušší přihlašování vybraných vleků dle mezinárodních EU homologací pro lodě a čluny. Marine s.r.o. v této skupině zvýhodněných vleků dodává produkty značek CBS a Harbeck.

Oproti minulým letům již není nutné absolvovat technickou či evidenční prohlídku. Pro úspěšné zapsání vleku musíte pouze navštívit Odbor dopravy u příslušného Městského úřadu, kde Vám bude po vyplnění jednoduché žádosti vystaven malý i velký technický průkaz a zároveň bude přiděleno SPZ.

Na úřadě jsou nutné tyto dokumenty:
- nabývací doklad (faktura atp.)
- originál COC listu (Certificate of Conformity - Prohlášení o shodě)
- vzor překladu COC listu – kopie
- občanský průkaz
- případně výpis z obchodního rejstříku společnosti, na kterou je vlek přihlašován (dále plnou moc, pokud nejste jednatelem firmy)

Malé vleky do 750 kg jsou schválené do rychlosti 130 km/h., velké brzděné vleky nad 750 kg poté na 100 km/h..

Využijte této pomoci úřadů a pořiďte si u nás nový vlek pro Váš člun či loď!