Vůdce malého plavidla

Doklady potřebné k plavbě

Doklady potřebné k plavbě

Stejně jako k řízení automobilu potřebujete řidičský a technický průkaz, rozhodnete-li se kormidlovat loď (ať už vlastní nebo pronajatou) musíte mít příslušné oprávnění a loď řádně zaregistrovanou. To platí pro všechna plavidla s motorem o výkonu nad 4 kW nebo celkovou plochou plachet nad 12 m2 nebo celkovou hmotností nad 1 000 kg. Oprávnění k vedení plavidel a technické průkazy vydávají různé subjekty a mají různou územní platnost.

Oba doklady, jak svůj osobní, tak technický týkající se lodě, musí mít kapitán za plavby u sebe a je povinen je předložit ke kontrole příslušným autoritám (říční policii, pobřežní hlídce, na kapitanátech atd.).

Chci plout převážně v České republice, občas vyrazit na dovolenou do zahraničí na jezera, kanály nebo na pobřeží. Mám loď převozitelnou na přívěsu.

Jaké doklady potřebuji:

Vůdce malého plavidla (VMP)

Státní plavební správa vydává dva typy průkazů vůdce malého plavidla, jeden opravňuje držitele k řízení lodě (jejíž délka nepřesahuje 20 m a která není určena nebo používána k vlečení, tlačení a přepravě více než 12 osob) v České republice, druhý mezinárodní i v zahraničí na vnitrozemských vodách i na moři při denní plavbě do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vln nepřekročí 1,2 m. Abyste průkaz získali, musí vám být minimálně 15 let, musíte předložit výpis z rejstříku trestů a lékařský posudek ve vztahu k vedení rekreačního plavidla (obě potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce), předat dvě fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm a vykonat zkoušku u Státní plavební správy.

Zkouška se skládá z části teoretické a praktické. Při teoretické části zkoušky musí uchazeč prokázat znalosti z oblasti plavebního provozu (ustanovení Řádu plavební bezpečnosti), základů techniky a zdravovědy formou písemného testu. Test obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách. Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč je povinen označit správnou odpověď křížkem na záznam o zkoušce způsobilosti. Doba na zpracování testu je omezena. Uchazeč o vedení plavidla kategorie S (plachetnice), zpracovává doplňkový test obsahující 2 listy otázek z problematiky vedení plachetnic (základy konstrukce, teorie plavby a technika plachtění).

Při praktické části zkoušky předvádí uchazeč zkušební komisi provedení základních manévrů s lodí. Praktická část zkoušky není povinná, pokud se uchazeč spokojí s oprávněním vést plavidlo s motorem o výkonu do 100 kW, nebo plachetnici s celkovou plochou plachet do 80 m2. Správní poplatek za vydání průkazu vůdce malého plavidla je stanoven ve výši 350 Kč. Za vydání průkazu, který byl rozšířen na příbřežní plavbu, je stanoven správní poplatek ve výši 450 Kč. Průkazy VMP jsou vydávány s neomezenou platností.

Pokud máte dostatek zkušeností a loď, na níž můžete vykonat praktickou zkoušku, stačí se na Státní plavební správě přihlásit. Začátečníkům se ale určitě vyplatí absolvovat před zkouškou některý z kurzů, které pořádáme – http://www.marine.cz/kapitanske-kurzy

Více o VMP na http://plavebniurad.cz/doklady-osob/vudce-maleho-plavidla-a-mezinarodni-prukaz-vudce-rekreacniho-plavidla/

Image 0Image 1

 

Sídlo firmy, prodejna, e-shop:
Řadová 465
549 01 Nové Město nad Metují

(prodejna) +420 491 474 042
(kancelář) +420 491 474 045
(servis) +420 491 420 129
(výroba) +420 775 571 123
obchod@marine.cz

Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00 hodin

Mapa Komořany

Prodejna Marine Centrum:
Komořanská 326/63
143 00 Praha 12 - Modřany 

(prodejna) +420 739 051 735
(prodejna) +420 605 245 414
(kancelář) +420 605 245 414
(servis) +420 731 854 221
praha@marine.cz


Provozní doba:
Po - pá: 9:30 - 17:00 hodin
8. 12. 2023 - ZAVŘENO