Kde lze plout s motorovým člunem

Aktualizované trasy k 15.6.2021

Místa, kde se smí plout se spalovacím motorem, jsou přehledně vyznačena na přiložené mapě. Barevně jsou označena místa, kde je plavba zakázána, kde naopak nejsou žádná omezení, kde je omezena rychlost, kde smí používat spalovací motory pouze plachetnice a veřejná doprava a kde je naopak povolen provoz vodních skútrů a vodní lyžování.

Image 14
Zvětšit mapu


Bez omezení (vyznačeno modře) lze s motorovým člunem jezdit vždy ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu na Labi od říčního km 102,2 (Chvaletice) po hranici s Německem a na Vltavě od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s Labem včetně ústí Berounky po přístav Radotín a od říčního km 135,0 (Kamýk) po říční km 140. V období od 15. září do 15. června ještě na Slapech od říčního km 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční km 128,93 (Vestec, silniční most) a na Orlíku od říčního km 159,9 (Orlík, Žďákovský most) po říční km 193 (Rejsíkov).

Na ostatních zeleně označených vodních tocích a nádržích lze plout rychlostí do 25 km/h v režimu výtlačné plavby. Kromě Labe, které je splavné téměř z Krkonoš až do Hamburku, a Vltavy, po níž se dá doplout od ústí do Labe v Mělníku až do Týna nad Vltavou (na splavnění až do Českých Budějovic se intenzivně pracuje a plavba by zde měla být umožněna v roce 2015), jsou zajímavými plavebními lokalitami například řeky Metuje, Dyje, Morava včetně známého Baťova kanálu, Ostravice, Lužnice, Blanice, Otava, Ohře, Jizera, Chrudimka, nebo severní části vodní nádrže Rozkoš (autokamp Česká Skalice), Dalešice, Plumlov, Těrlicko, Žermanice.

Naše největší vodní plochy Lipno a Nové Mlýny spadají stejně jako všechna oranžově vyznačená místa do režimu, kde je plavba se spalovacími motory povolena pouze veřejné dopravě, policii, Státní plavební správě, hasičům, záchranářům a plachetnicím s pomocným motorem. Na ostatních červeně vyznačených vodních plochách je plavba lodí se spalovacími motory zakázaná (zákazy mohou být vyznačeny plavebním znakem A 12). Při sportovních soutěžích je zde možné udělit výjimky pro pořadatele, rozhodčí či trenéry. Dále je plavba zakázána při povodních, v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených pro chov ryb. Tyto vodní plochy jsou na březích označeny výstražnými tabulemi.

Vodní lyžování je možné provozovat ve vymezených lokalitách označených plavebním znakem E 17 za dobré viditelnosti v době od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin s výjimkou nedělí a svátků, kdy je vlečný provoz zakázán. Provoz vodních skútrů nebo jiných plavidel určených pro plavbu v kluzu je umožněn v lokalitách označených znakem E 21 nebo E 24 v období od 15. září do 15. června a v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin. Ale i přes tato omezení je na území České republiky spousta krásných míst, kde můžete trávit volné chvíle na lodi.

Image 10
Plavební znak A 12 – plavba se spalovacím motorem je zakázána

Image 11
Plavební znak E 17 - vodní lyžování a podobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem povoleny

Image 12
Plavební znak E 21 – vodní skútry povoleny

Image 13
Plavební znak E 24 – zákaz plavby vodních skútrů

foto lokalit © Eva Skořepová