Kapitánský průkaz pro plavbu po moři

Doklady potřebné k plavbě

Chci plout na moři, mám kajutovou plachetnici nebo motorovou jachtu.

Pokud si chcete v Chorvatsku či jinde na moři lodě půjčovat pravidelně, nebo si koupit jachtu – ať už motorovou nebo plachetnici, kterou chcete kotvit v přímořské marině, měli byste mít v první řadě zkušenosti a ty na Orlíku nebo Slapech nezískáte. Proto je třeba absolvovat kurz na moři. Kurzy námořního jachtingu jsou většinou týdenní pobyty na plachetnici či motorové jachtě v Chorvatsku nebo jinde na moři pod vedením českých nebo zahraničních kapitánů-školitelů. V průběhu plavby se aktivním způsobem seznámíte s vedením lodě na moři, osvojíte si potřebné dovednosti pro bezpečné manévry v přístavech a marinách. Samozřejmě nechybí ani intenzivní výuka navigace, meteorologie, ovládání rádia, GPS a dalších přístrojů, práce s mapou a dalších dovedností nezbytných k samostatnému vedení lodí. Na závěr každého kurzu je pro zájemce zajištěna zkouška k získání kapitánského průkazu.

Jaké doklady potřebuji:

Průkaz způsobilosti Ministerstva dopravy ČR

Podle oblasti plavby a zkušeností skippera se rozlišují tři stupně:

C - Průkaz způsobilosti pro pobřežní plavbu (Yachtmaster coastal navigation) opravňuje k plavbě do 20 Nm od pobřeží, na jachtě do 16 m délky, do síly větru 6 oBft. Podmínkou je vykonání praktické zkoušky na moři a teoretické písemné zkoušky, která se skládá z navigace, nautiky, Colregu a námořního práva, meteorologie, angličtiny a zdravovědy. Podmínkou k vydání je a osvědčení o zdravotní způsobilosti. Ke zkoušce se lze přihlásit i bez kurzu, doporučuje se ale absolvovat školení u oprávněného školicího střediska nebo jachetního instruktora.

B - Průkaz způsobilosti pro mořskou plavbu (Yachtmaster Offshore) opravňuje vést jachtu na moři do vzdálenosti 200 Nm od bezpečného přístavu nebo kotviště. Pro jeho získání potřebujete především plavební praxi na jachtě nejméně 2 500 Nm, z toho nejméně 1 000 Nm ve funkci kapitána v oblasti pobřežní plavby a minimálně 1 500 Nm v oblasti mořské plavby.

A - Průkaz způsobilosti pro oceánskou plavbu (Yachtmaster Ocean) opravňuje vést jachtu na moři bez omezení. Opět je třeba plavební praxe a to minimálně 5 000 Nm ve funkci kapitána ve vzdálenosti více než 20 Nm od pobřežní linie.

Tyto kapitánské průkazy mají platnost 5 let, poté je nutné požádat o jejich prodloužení.

Image 0Image 1