Jak se správně vyvázat k bóji

tipy Marine

Jak se správně vyvázat k bóji

K bóji se přibližujte kontrolovaným způsobem a zastavte u ní bez použití zpětného chodu. Přitom si musíte dávat pozor na směr a sílu větru a proudu. Musíte také vzít v úvahu hmotnost (setrvačnost) člunu a vždy mít dostatečný prostor k manévrování.

Abyste rozhodli o směru větru, pozorujte stoupající dým, vlajky a směr vln. Vlny jsou vyvolány větrem, a pokud nejsou porušeny jiným plavidlem, jejich hřbety jsou kolmé na vítr. Směr proudu vám ukáže sama bóje. Kterým směrem se naklání? Pozorujte také čeření vody kolem sloupů a mol a charakter vln kolem překážek, jež vám ukážou směr proudu. Je-li voda čistá, poslouží k témuž účelu sklon vodní trávy na dně. Kombinované působení obou veličin v praxi nejsnáze zjistíte z postavení jiných plavidel na kotvách nebo bójích. Mějte ale na paměti, že motorový člun s malým ponorem bude méně ovlivněn proudem a více větrem, kdežto u kýlové plachetnice tomu bude naopak.

Postup:

1. Pomalu se přibližujte k bóji ze směru, kam vane vítr/teče proud. Postupně snižujte rychlost, dokud nezbývá k bóji jenom krátká vzdálenost. Vždycky uberte plyn včas. Mnoho kormidelníků drží plyn příliš dlouho, jste-li „krátcí“, můžete vždy přidat, zatímco brzdění je často problém. Přibližujte se mimo střed člunu, abyste u bóje zastavili pravobokem, kde je tradičně řízení. (Máte-li řízení na levé straně, zastavte u bóje levobokem.) U nafukovacích člunů s pevným dnem s kormidelním stojanem uprostřed je výběr na vás.

2. Vyřaďte na neutrál a nechejte člun, aby jej setrvačnost hnala vpřed. Pokud byl váš odhad přesný, zastavíte bokem u bóje, takže bude snadné se jí chytit. Nebude zapotřebí, aby bóji někdo chytal s námahou na přídi. Pojedete-li příliš rychle, mohli byste přejet přímo přes bóji. Zařazení zpátečky vám sice pomůže zastavit, ale svědčí o vašem neumětelství. Některé vyvazovací bóje mají připojený malý plovák, který usnadňuje zachycení. Popadněte jej a jeho prostřednictvím se teprve přitáhněte k vlastní bóji.

3. Chyťte se vyvazovací bóje a připoutejte se k jejímu řetězu, lanu nebo ocelovému kruhu prostřednictvím svého příďového úvazku. Použijte buď kotevní úvaz s lodní smyčkou, nebo dračí smyčku.

Odplouvání od bóje:

1. Proveďte běžnou kontrolu kokpitu a nastartujte. Obhlédněte kotviště, zda nějaké jiné plavidlo nebrání vašemu odplutí.

2. Zkontrolujte natočení motoru, zařaďte dopředný chod a použijte jenom tolik plynu, abyste se dostali bokem k bóji. Rukou nebo s pomocí lodního háku vylovte své příďové lano. Jakmile jste připraveni k odplutí, odhoďte lano bóje a zajistěte své příďové lano.

3. Nechte se větrem nebo proudem snést od bóje. Když jste dostatečně daleko, vyplujte pomalu dopředu a při zatáčení mějte na paměti, že vrtulový tah vynese záď bokem. Proto si dejte pozor, abyste zádí bóji, respektive její úvazné lano nepřejeli. Když něco leží vedle boku vašeho člunu, při dopředném chodu točte kormidlem na stranu toho předmětu a záď jej bezpečně mine.

Přiražení bokem k molu:

1. Stanovte si směr přibližování v přímém kurzu pokud možno proti větru a/nebo proudu. Zavěste fendry a připravte si vyvazovací lana na přídi a zádi. K přibližování v proudu volte boční splouvání. Pokud proud není a nevane vítr, přibližujte se k molu v úhlu asi 18 až 20°.

2. Zvolna směřujte k molu. Poté vyřaďte a posuďte rychlost. Je-li přibližování příliš pomalé, můžete přidat trošku plynu. Nechejte vítr nebo proud působit jako brzdu, která zastaví váš dopředný pohyb.

3. Doplujte setrvačností bokem k molu. Uchopte připravená vyvazovací lana, vystupte na molo a přehoďte je přes pacholata a veďte zpět na vazáky vaší lodě, kde je zajistíte. (U malých člunů je upevněte pomocí dračí nebo lodní smyčky k okům na mole.) Když vystupujete na molo, tak vždy s lanem, které je druhým koncem upevněno ke člunu!

Jestliže vítr nebo proud působí kolmo k molu, použijte následující postup:

1. Pomalu se přibližujte k molu ve vzdálenosti několika metrů, ale držte s ním paralelní kurz. Vyřaďte a nechejte vítr, ať udělá zbytek. Vítr totiž začne člun snášet bokem na molo. Jestliže má člun tu vlastnost, že se jeho příď stáčí po větru, v posledních několika metrech přiblížení natočíte člun zádí k molu.

2. Nařiďte kormidlo a při použití dopředného nebo zpátečního chodu na volnoběh nechejte člun, aby se bokem jemně přitiskl k molu.

Když vítr vane od mola, způsobí, že napřed odfoukne na vodu příď a pak celý člun.

1. Přibližujte se s dostatečným plynem, abyste si udrželi směr, asi v úhlu 15 až 20°. Udržujte si dopředný pohyb, a aniž byste začali zatáčet, vyřaďte na neutrál.

2. Nechejte setrvačnost, aby vás hnala dopředu k molu. Před tím, než by mělo dojít k nárazu, zařaďte zpátečku a co nejrychleji stočte kormidlo (přívěsný motor) k molu. To zadrží dopředný pohyb a současně přistrčí záď k molu.

3. Jakmile se člun přestane pohybovat vpřed, vyřaďte na neutrál, vyskočte na molo a zajistěte člun lany.

Připlutí zádí nebo s větrem a proudem v zádech

Plujte dopředu podél mola s větrem a/nebo proudem v zádech. Ještě předtím, než dosáhnete cílové pozice, vyřaďte a nechejte člun plout setrvačností. Jakmile je člun několik metrů pod zvoleným místem na mole, zařaďte zpátečku a čekejte, až zabere. Poté natočte motor na molo, dívejte se dozadu a za velmi přesného kormidlování se přibližujte.

K molu proti větru za silného větru

Při přibližování směřujte k molu přídí proti větru. Přibližujte se pomalu. Jakmile člun zpomalí, bude příď pravděpodobně odfouknuta bokem. Když ji chcete proti větru udržet a přitom neudeřit do mola, postupujte následovně:

1. Připravte si vyvazovací lana na přídi i na zádi a také fendry. Záďové lano musí být dostatečně dlouhé, aby se jeho konec mohl hodit na molo.

2. Postavte někoho z posádky na příď, aby byl připraven vyskočit s příďovým lanem na molo. Poté je co nejrychleji uváže na nejbližší vazák – s vůlí několika metrů, aby se v konečné fázi mohl člun stočit podél mola.

3. Jakmile je příď upevněna, vytočíme kormidlo k molu a zařadíme zpětný chod. Záď se v důsledku tahu motoru začne otáčet kolem příďového lana a přiblíží se k molu.

4. Člen posádky na mole přeběhne k zádi, přijme hozené záďové lano a upevní je na vazák. Posádka na člunu pak záď dotáhne k molu.

Vyvázání „do balíku“

Je více než pravděpodobné, že v rušný den budou všechna boční úvaziště v marině plná a správce vám nabídne, abyste se vyvázali bokem k jiné lodi. Ještě než k druhé lodi přirazíte, zastavte vedle a požádejte její posádku o dovolení. To jim dá čas, aby nachystali fendry, a vám umožní, abyste posoudili směr větru a proudu a také si připravili vlastní fendry a lana. Nemůžete se vyvázat jenom na loď, k níž jste právě přirazili – ale vaše vyvazovací lana musejí vést až na molo. Prakticky se sice připoutáte k vedlejší lodi (obvykle springy), ale vaše příďové a záďové lano musí být upevněno až na mole, aby se zmenšilo zatížení na vyvazovací lana sousedící lodě. Jste-li vyvázáni bokem k jiné lodi a chcete-li vystoupit na molo, vždy používejte přední část sousedící jachty. Nikdy nechoďte přes její kokpit a používejte jachtařskou obuv, nebo choďte bosi.

FOTO 1 - Zastavení u bóje. Přibližujte se pomalu proti větru nebo proudu, který zastaví váš člun.
FOTO 2 -Vylovte plovák označující úvazné lano.
FOTO 3 - Uvažte se na úvazné lano pomocí svého lana nebo přímo.
FOTO 4 - Přistávání bokem k molu. Se zavěšenými fendry se přibližujte v úhlu 20°.
FOTO 5- Krátce zařaďte zpětný chod a stojíte podél mola.
FOTO 6 - Zajistěte člun vyvazovacími lany a springy.
FOTO 7 - Zaplouvání k molu zádí. Zajistěte si dobrý výhled.
FOTO 8 - Přibližujte se pomalu – při zpátečním chodu příď poslušně sleduje záď.
FOTO 9 - Zařaďte neutrál
FOTO 10 - Lehce dopředu a člun zastaví.

 

Sídlo firmy, prodejna, e-shop:
Řadová 465
549 01 Nové Město nad Metují

(prodejna) +420 491 474 042
(kancelář) +420 491 474 045
(servis) +420 491 420 129
(výroba) +420 775 571 123
obchod@marine.cz

Provozní doba:
 Po - Čt: 8:00 - 16:30 hodin
         Pá: 8:00 - 16:00 hodin
         So: 9:00 - 12:00 hodin (od 2.4. do 30.7.2022)

Mapa Komořany

Prodejna Marine Centrum:
Komořanská 326/63
143 00 Praha 12 - Modřany 

(prodejna) +420 739 051 735
(prodejna) +420 605 245 414
(kancelář) +420 605 245 414
(servis) +420 731 854 221
praha@marine.cz

Provozní doba:
Po - pá: 9:30 - 17:00 hodin
28. a 29. 9. 2023 - ZAVŘENO