Dotace EU na výstavy

Na konci prosince 2023 byl schválen náš projekt s názvem " Marketing ve společnosti MARINE s.r.o."

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prezentace společnosti prostřednictvím účastí na vybraných veletrzích za účelem posílení pozice při prodeji hliníkových lodí na vybraných evropských trzích, především v EU a ostatních zemích Evropy.

V návaznosti na tento projekt bude účast na výstavách v následujícím období spolufinancována z fondů EU z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Image 0