Jaký řidičák potřebujeme při jízdě s přívěsem?

Tipy Marine

Jaký řidičák potřebujeme při jízdě s přívěsem?

V jakých případech při jízdě s přívěsem potřebujeme oprávnění B+E a kdy stačí jen skupina B nebo B96?
Podle Ministerstva dopravy České republiky je situace následující:

Skupina B
V úvahu přicházejí v zásadě dva možné způsoby řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním skupiny B.

1) K motorovému vozidlu, které má kromě místa řidiče nejvýše osm míst k sezení a jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Souprava tedy může mít následující složení: motorové vozidlo + přípojné vozidlo až = 4 250 kg jízdní souprava (ve všech uvedených případech se jedná o maximální přípustnou hmotnost).

2) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla a přívěsu, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. V tomto případě již neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší. Jediným omezením hmotnosti přívěsu zde je, že jeho maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného motorového vozidla. Pro celou jízdní soupravu pak platí omezení spočívající v nepřekročitelné maximální přípustné hmotnosti na nejvýše 3 500 kg. Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, to je jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do maximálně 3 500 kg.

Skupina B96
V rámci řidičského oprávnění B96 můžete řídit motorové vozidlo, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg.

Skupina B+E
V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. V případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.

Skupina C
V rámci řidičského oprávnění C můžete řídit motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Skupina C+E
V rámci řidičského oprávnění C+E můžete řídit jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km/h nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zpravidla zde půjde o traktory).

Naše právní úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství. To znamená, že ve všech zemích Evropské unie platí stejná pravidla pro použití řidičských průkazů B a B+E při řízení aut s přívěsem. 

Vhodný vlek pro vaši loď nebo skútr hledejte na e-shopu Marine nebo nás neváhajte kontaktovat.